Our Profile

          iKitchen คือ แบรนด์ที่เน้นในการให้คำปรึกษาและออกแบบครัวบิ้วอินที่มีมาตราฐานด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

และสามารถใช้งานได้ยาวนาน ไม่สร้างปัญหาในอนาคตจากมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจและเชื่อมั่น

 กับเราได้ว่า iKitchen จะสามารถส่งมอบห้องครัวที่มีคุณภาพสูง สวยงามและมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละครอบครัวที่กำลังมองหา "ครัวของฉัน"

Modern Design​

“ครัวของฉัน” เกิดจากการสร้างสรรค์ของลูกค้าและ iKitchen ซึ่งจะมีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงามเหมาะสมแก่การใช้งาน อินเทรนตลอดเวลา​

Quality Material    ​

“ครัวของฉัน” เกิดจากการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อความชื้น กันน้ำ ปลวกไม่กิน​

Builtin Expert​

“ครัวของฉัน” เกิดจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้วยจำนวนโครงการที่นับไม่ถ้วน​

Professional Service ​

“ครัวของฉัน” เกิดมาจากการบริการที่มาจากคำกล่าวที่ว่า “ครัวของฉันก็คือครัวของเรา”​

“ iKitchen

for Every Family”​

     iKitchen คือ แบรนด์ที่เน้นในการให้คำปรึกษาและออกแบบครัวบิ้วอินที่มีมาตราฐานด้วยวัสดุ

ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและสามารถใช้งาน

ได้ยาวนาน ไม่สร้างปัญหาในอนาคตจากมืออาชีพ

ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจและเชื่อมั่น กับเราได้ว่า iKitchen จะสามารถ

ส่งมอบห้องครัว ที่มีคุณภาพสูง สวยงาม และ

มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการใช้งาน

ของแต่ละครอบครัวที่กำลังมองหา "ครัวของฉัน"

ID Line : ikitchenbuiltin
Facebook : facebook/ikitchenbuiltin

บริษัท เอส.เอ.ที เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 
เลขที่ 61/453 หมู่ที่6 ต.บึงคำพร้อย 
อ.ลำลูกกา ถ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150​

ikitchenbuiltin@gmail.com​

Copyright ©2019 iKitchen builtin​

06-3078-3638​​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​