ABOUT US

iKitchen

คือ แบรนด์ที่เน้นในการให้คำปรึกษาและออกแบบครัวบิ้วอินที่มี มาตราฐาน ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และสามารถใช้งานได้ยาวนาน    ไม่สร้างปัญหาในอนาคต จากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มามากกว่า 20 ปี​

iKitchen​

Smart Design

ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า​

ราคาคุ้มค่าต่อความต้องการ​

ได้มาตรฐาน สวยงาม คุณภาพสูง​

ส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุด​

ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง​

Smart Saving

Smart Quality

Smart Delivery

Smart Services

iKitchen​

“ครัวของฉัน” เกิดจากการสร้างสรรค์ของเรา ซึ่งจะมีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม เหมาะกับทุกคน ในครอบครัว​

“ iKitchen for Every Family ”​

PORTFOLIO​

เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ประโยชน์ใช้สอย ความเหมาะสมแก่การใช้งานของแต่ละครอบครัวและ "ราคาที่เหมาะสม" สำหรับคุณ​

BLOG

6 เทรนด์ห้องครัวสูงสุดที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับปี 2019​

ครัวบิ้วอิน

สำหรับผู้สูงอายุ​

ครัวบิ้วอินสำหรับผู้สูงอายุ​

คือ แบรนด์ที่เน้นในการให้คำปรึกษาและออกแบบครัวบิ้วอินที่มี มาตราฐาน ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และสามารถใช้งานได้ยาวนาน 

ไม่สร้างปัญหาในอนาคต จากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มามากกว่า 20 ปี​

6 เทรนด์ห้องครัวสูงสุดที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับปี 2019​

ID Line : ikitchenbuiltin
Facebook : facebook/ikitchenbuiltin

บริษัท เอส.เอ.ที เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 
เลขที่ 61/453 หมู่ที่6 ต.บึงคำพร้อย 
อ.ลำลูกกา ถ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150​

ikitchenbuiltin@gmail.com​

Copyright ©2019 iKitchen builtin​

06-3078-3638​​

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​